A continuación amosamos a listaxe de grupos de investigación nos que participa o noso persoal: