Liñas de investigación

  • Cabalo galego de monte e lobo
  • Fragmentación e conectividade de espacios protexidos
  • Xestión integral de cuencas hidrográficas
  • Tecnoloxías cartográficas en aplicacións forestais e medioambientales con LIDAR

 

Servizos ofertados

  • Valoración e xestión dos recursos naturais: inventarios forestais, xestión de poboacións silvestres, continental poboacións censo de peixes de auga e ecoloxía, plans de ordenación do territorio, os plans de xestión de xogo, o manexo forestal sostible, Xestión de Áreas Protexidas do contorno natural
  • Efectos das actividades humanas e, en concreto, os efectos do cambio do uso da terra na conservación da biodiversidade
  • A calidade da auga dos encoros e ríos, e comprobar a súa influencia sobre a proliferación da cianobacteria Microcystis spp. (Eutrofización), tendo en conta factores que poden influír
  • Metodoloxías para avaliar a eficacia das medidas de recuperación ambiental

 

Información de contacto

Enrique Mª Valero Gutiérrez del Olmo

+34 986 801 938
evalero@uvigo.es

 

Máis información